QUAN TRỌNG: VUI LÒNG ĐỌC KỸ THÔNG TIN BÊN DƯỚI TRƯỚC KHI CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, SAU ĐÓ HÃY IN VÀ LƯU GIỮ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY KÈM THEO TOÀN BỘ DỮ LIỆU GIAO DỊCH, CÁC QUY TẮC VÀ QUY ĐỊNH CÙNG VỚI PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CÓ LIÊN QUAN TỚI VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY CỦA BẠN.

Giới thiệu

DK8  (“Công ty”) là một thương hiệu điều hành cá cược từ xa. Công ty được cấp phép và hoạt động theo các quy tắc và quy định của Philippine Amusement and Gaming Corporation (“PAGCOR”). Công ty hoạt động thông qua trang Web của mình.

Thông báo và việc chấp nhận các điều khoản và điều kiện này cấu thành việc tạo ra một thỏa thuận mà bạn chấp nhận bằng cách chọn “Đồng ý” trên trang này và tiếp tục truy cập vào trang Web. Khi bạn thực hiện như vậy, thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý theo các điều khoản và điều kiện này được hoàn tất giữa (a) bạn, người dùng cuối của trang Web (“Người chơi”), và (b) Công ty.

Các Điều khoản và Điều kiện Chung

Sau đây là các điều khoản và điều kiện điều chỉnh việc sử dụng trang Web. Tất cả các hoạt động của Người chơi trên trang Web phụ thuộc và chịu sự điều chỉnh của các Điều khoản và Điều kiện này.

 • Định nghĩa
  • Các điều khoản sau sẽ có ý nghĩa như sau:
   • Thông tin Cược: Tên sự kiện, vị trí, số liệu thống kê, điểm số, ngày và/hoặc giờ; thông tin liên quan đến Sự kiện; tên đội hoặc người chơi, số liệu thống kê và thông tin liên quan; tỷ lệ cược; giá cả; cược chấp; các loại cược; tiền cược; thông tin về khoản cược cụ thể, loại cược hoặc Sự kiện liên quan tới tiền cược hoặc khoản cược;
   • Dịch vụ Công ty: Dịch vụ cược, đặt cược và trò chơi thông qua các thiết bị cá cược từ xa hoặc trò chơi trực tuyến có trên trang Web và được cung cấp bởi Công ty;
   • Tài liệu: Điều khoản và Điều kiện này, Chính sách Quyền riêng tư, Quy tắc và Quy định Cược.
   • Sự kiện: Sự kiện, biến cố, số lần xảy ra hoặc diễn ra trong đó Công ty đang cho phép cược qua trang Web và Dịch vụ Công ty;
   • Bất hợp pháp: Bao gồm nhưng không giới hạn đối với các nỗ lực làm giả Tài liệu; giới hạn cược; giới hạn chiến thắng; tấn công; sử dụng trái phép hoặc lạm dụng tài khoản Người chơi hoặc ID đăng nhập; cố làm giả hoặc tránh né mọi cơ chế bảo mật có trên trang Web hoặc hệ thống hay mạng của Công ty; cố truyền hoặc chuyển tiền từ Tài khoản Người chơi của cá nhân thứ ba; mọi hành động hoặc sai sót thông qua việc sử dụng trang Web hoặc Dịch vụ Công ty gây ra tổn hại cho Công ty hoặc cho bất kỳ cá nhân thứ ba nào; cung cấp ID Người chơi giả; câu kết, thông đồng, liên kết để lừa gạt Công ty và/hoặc “giả thua”; mọi hành động và/hoặc sai sót trái với luật pháp hiện hành đối với các Điều khoản và Điều kiện này; và mọi hành động và/hoặc sai sót khiến Công ty có cơ sở hợp lý để cho rằng đó là hành động gian lận;
   • Thị trường: các loại cược có liên quan hoặc các khả năng và/hoặc tùy chọn đặt cược, Sự kiện đặc biệt do Công ty cung cấp qua trang Web;
   • Thông tin Cá nhân: Có cùng ý nghĩa như Chính sách Quyền riêng tư ngoài ID Người chơi (như được định nghĩa trong tài liệu này);
   • Chính sách Quyền riêng tư: Chính sách quyền riêng tư và việc xử lý thông tin của Công ty liên quan tới Người chơi, trang Web và Dịch vụ Công ty, được Công ty đăng tải tùy từng thời điểm trên trang Web;
   • Vùng tài phán bị Cấm: Các quốc gia hoặc vùng tài phán có luật pháp nghiêm cấm tham gia vào các hoạt động cá cược từ xa hoặc trò chơi trực tuyến trong lãnh thổ của họ.
   • Quy tắc và Quy định Cược: Các quy tắc cược trên trang Web và việc sử dụng Dịch vụ Công ty được Công ty đăng tải tùy từng thời điểm trên trang Web.
   • Điều khoản và Điều kiện: Tài liệu này, các điều khoản có trong tài liệu này và tất cả các tài liệu được nhắc đến trong tài liệu này đều có trên trang Web.